+382 30 314 864 lovstvobar@gmail.com


More Story

Odluka o Pravilniku o javnim nabavkama
Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, "Lovstavo Bar " DOO donijelo...


16/07/2020
Read More