+382 30 314 864 lovstvobar@gmail.com


More Story

Odluka o Pravilniku o javnim nabavkama za 2023
Na osnovu člana 12 Statuta "Lovstavo Bar " DOO donijelo je određene odluke. Pogledajte...


17/01/2023
Read More